Judith Snoeijen

BNI-nominatie

DE CULTUURBOERDERIJ

AFSTUDEERPROJECT

Het afstudeerproject de cultuurboerderij is geboren als reactie op de actualiteit. Later heb ik hierbij een geschikte context toegepast.

Voor mij ligt tussen groei en krimp een groot experiment. Daarom heb ik onbegrip voor het verval van het landelijk straatbeeld. Mensen zijn niet alleen niet meer verbonden met de omgeving maar ook steeds minder met elkaar. Ik geloof dat een agrarische omgeving een goede basis is om mensen weer samen te laten werken en bouwen aan een toekomst startende met hun basisbehoeften.

Hierbij vind ik het belangrijk een opdracht maatschappelijk in te steken, omdat ik geloof in een evenwichtige groei tussen materiƫle en immateriƫle behoeften en eigenschappen. Eerlijk en puur leven is hierbij een motto dat past in onze tijd.

De bewoners van de cultuurboerderij werken aan hun eigenwaarde. De vraag wie ben ik, waar kom ik vandaan en waar ligt mijn toekomst zal het gevolg zijn van het traject waar zij aan deelnemen. Het volgen van je roots is voor deze groep van groot belang. Het delen van deze kennis en ervaringen draagt positief bij aan integratie.

Met het concept Symbiose (samenleven in wederzijds voordeel) laat ik met een respectvolle vormgeving zien dat een agrarisch thema mensen bij elkaar brengt en hun kansen binnen onze maatschappij vergroot. De functies horeca en landwinkel scheppen ruimte voor het delen van traditionele kennis en ervaring wat positief bijdraagt aan integratie.

Het concept komt tot uiting in diverse waardes. Zo zal de basis van de vormgeving aansluiten bij zijn agrarische context, wat het ontwerp authentiek & puur maakt. Dit geeft perspectief aan de omgeving en de wensen van externe stakeholders.

De waarde agrarische culturen biedt daarin tegen perspectief aan het welzijn van de interne stakeholders Dit biedt ruimte aan invloeden van diverse culturen en brengt als ware een warm kleurenpallet naar de boerderij.

Door het toepassen van een juiste balans ontstaat er een prettige locatie waar gewerkt, gewoond en ontspannen kan worden.